Máy Quét Mã Vạch Honeywell 7980G

7980GEL-2USBC-0 .
USB Kit: 7980GEL, 1D, PDF, 2D, USB Type A 3m (9.8’) straight cable (CBL-500-300-S00-04).

Translate »