UPS INVT HT1101S

Bộ lưu điện HT11 của thương hiệu INVT là dòng UPS Online chuyển đổi kép tích hợp công nghệ điều khiển DSP. Với hệ số
công suất đầu vào và đầu ra cao, tần số đầu ra tự điều chỉnh và quản lý mạng, HT11 là sự lựa chọn hoàn hảo cho máy tính,
thiết bị viễn thông và các thiết bị điện tử nhạy cảm khác.

Translate »